In onze moderne, hoogtechnologische samenleving neemt de beeldcultuur een zeer belangrijke plaats in. Via de digitale camera, smartphone en tablet worden vrijwel constant leuke of belangrijke momenten en locaties in ons leven op beeld vastgelegd.Maar het medium fotografie heeft veel meer te bieden dan dat. Via deze website willen wij u daarvan een beeld schetsen. Ze zal u ook meer inzicht geven in de werking en mogelijkheden van onze vereniging.

Wij wensen u alvast veel surfplezier: de Geelse Fotogroep ’71

Hèt belangrijkste is niet de camera maar het oog!